Geschiedenis

KLJ Sint-Kruis Vivenkapelle bestaat 75 jaar!

Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan (juli 2008) van onze KLJ-afdeling gingen we naar het KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving; kortom zij archiveren alle documenten die betrekking hebben tot een vereniging, cultuur, etc.) en gingen daar eens dieper uitspitten hoe en wanneer KLJ St.-Kruis – Vivenkapelle boven de doopvont werd gehouden.

Op 16 februari 2008 was het dan eindelijk zover; we gingen met het voltallige bestuur in de duistere catacomben snuisteren van het KADOC; we vonden daar één en ander maar zijn eigenlijk niet zo heel veel wijzer geworden. Doch het was een leerrijke dag. Ziehier een kort verslag van de feiten die we konden ontrafelen: BJB (Boer(inn)enJeugdBond) Sint-Kruis bestond al voor 1933. De BJB moest instaan voor zowel de technische, maatschappelijke en culturele als de godsdienstige vorming van de jonge boeren en boerinnen.

De leuze van de B.J.B.-jongens “Voor ploeg en kruis” drukte dit programma kernachtig uit. Een betere ontwikkeling en vorming moesten aan de boerenjongeren meer standsfierheid bijbrengen en van hen terzelfdertijd strijders voor kerk en geloof maken. De BJB St.-Kruis zou volgens de gegevens die we konden terugvinden een jongensafdeling geweest zijn aangezien de meisjesafdeling gesticht werd op 2 juli 1933. We veronderstellen dat de jongensafdeling van KLJ Sint Kruis en KLJ Vivenkapelle één en dezelfde vereniging waren, gezien Vivenkapelle vroeger onder St. Kruis viel.

De meisjesafdeling draaide niet zo goed en in 1936 werd deze dan ook opgedoekt. Maar echter niet voor lang. Enkele jaren later waren er terug meisjes die interesse hadden om de BJB nieuw leven in te blazen. In 1943 werd de meisjesafdeling dan opnieuw opgericht. De jongens en meisjes afdelingen werkten lang afzonderlijk, maar geleidelijk groeiden ze steeds meer naar elkaar toe. In 1976 besloten ze dan ook de handen in elkaar te slaan en samen te smelten tot 1 KLJ-afdeling. Kortom, we kunnen besluiten dat KLJ (BJB) St.-Kruis Vivenkapelle opgericht is in 1933 en zodoende bestaan we in 2008 75 jaar!