Jaar thema

KLJ Natuurlijk!

Je hebt vast wel al gehoord van Freecycle, Repair Cafés, Low Impact, de deeleconomie, LETS, Upcycling, ‘Do It Yourself’, … Allemaal voorbeelden die bewijzen dat duurzame ontwikkeling een hot topic is en allesbehalve saai. Maar ‘duurzaamheid’, wat is dat nu eigenlijk?

Duurzaamheid betekent meer dan alleen aandacht hebben voor het milieu. Als we als KLJ’er duurzame keuzes willen maken moeten we ons steeds volgende vragen stellen:
– Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de aardbol waarop we leven en waarvan we gebruik mogen maken?
– Welke gevolgen heeft deze beslissing voor de mensen rondom ons, veraf en dichtbij?
– Welke gevolgen heeft deze beslissing voor onze eigen portemonnee? Is dit een voordeel of net een nadeel voor onze KLJ-kas?

KLJ wil met dit jaarthema meestappen in het verhaal van een duurzame wereld. We zijn er immers van overtuigd dat ook KLJ’ers van over heel Vlaanderen hun steentje bijdragen in de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving. En daar willen we nu al werk van maken.
Als kinderen- en jongerenbeweging ijveren we voor een leefbare wereld voor KLJ’ers hier en nu, maar ook voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van onze KLJ’ers en plattelandsjongeren elders op deze wereld.

Vanuit de ‘L’ van KLJ willen we dit jaar extra aandacht vragen voor de meerwaarde van lokale voeding en de lokale landbouwer. Een project op het platteland, voor het platteland en voor duurzaamheid.
Op die manier staat onze ‘L’ niet alleen voor ‘Landelijk’, maar ook voor ‘Lokaal’. Want voor ons als KLJ’ers is het platteland immers ons speel- en leefterrein.

We kunnen jullie hier geen kant-en-klaar pakket aanbieden, maar we dagen jullie dit jaar wel uit om je afdeling onder de loep te nemen en creatief na te denken over hoe je de zaken duurzamer kan aanpakken.
We benoemen dit als een “jaar”thema, maar hopen dat dit de start mag zijn van een continu kritisch onder de loep nemen van de eigen werking in functie van duurzaamheid. Ook na dit werkjaar.