Wat is klj

KLJ staat voor Katholieke Landelijke Jeugd en de jeugd- en jongerenbeweging actief op het platteland in Vlaanderen. In zon 300 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 22.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider/bestuurslid.

Ook in de Oostkantons is er een KLJ-werking in 28 afdelingen, goed voor ongeveer 1.600 leden en gedragen door een 330-tal bestuursleden.

De KLJ-werking staat of valt met de inzet, dynamiek en kennis van deze plaatselijke bestuursleden. Daarom wordt een uitgebreid gamma aan kadervorming opgezet.

KLJ richt zich tot alle jongens en meisjes van 6 tot 35 jaar. In KLJ werken we met drie leeftijdsgroepen: -12, -16 en +16. De afdelingen zijn vrij om afhankelijk van de plaatselijke situatie andere opsplitsingen te maken en bepalen zelfstandig wanneer en hoe vaak ze samen komen. Maar we streven er wel naar om in iedere afdeling enen +16-werking op te zetten.

De werking van KLJ situeert zich duidelijk in de vrije tijd. Voor een groot deel zijn het ontspannende activiteiten, al moet het duidelijk zijn dat KLJ meer is dan een sport- of hobbyclub.

In KLJ kunnen kinderen en jongeren immers op een eigen manier bezig zijn met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Samen zoeken ze naar antwoorden op hun vragen, discussiren ze over wat goed en slecht is en leren ze zo samen te ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt belangrijk zijn.