Wc-papier verkoop 2/07

Het jaar 2016 wordt voor KLJ Sint-Kruis – Vivenkapelle dan ook een jaar om in te kaderen. Dit jaar verhuizen we nog naar het sportpark Meuleweg in Moerkerke.

Voor de totaalinrichting van het lokaal moeten wij als KLJ volledig zelf instaan. Omdat wij willen dat het nieuwe lokaal piekfijn in orde moet zijn voor onze leden, organiseren wij een WC-papierverkoop.

We zullen een tweede verkoopdag organiseren waarbij wij jullie hulp nodig hebben. We leveren de bestelde pakken toiletpapier en we gaan deur aan deur. Dit zal doorgaan op zaterdag 2 juli 2016.