Voetbal tegen KLJ Beernem 19/05

Nu het sjotten ons nog in de benen zit, spelen we een
professionele wedstrijd tegen KLJ Beernem. Het uur en de plaats
waar het voetbal zal plaats vinden, wordt nog meegedeeld via
facebook! Spandoeken, toeters en bellen of gewoon jullie
aanwezigheid als supporters zijn ook van harte welgekomen!