Movie night 9/06

Uit verschillende wetenschappelijke bronnen blijkt dat een mens
zich niet langer kan concentreren dan één à twee uren. Het is
hierbij van essentieel belang om af en toe een korte pauze in te
lassen.
In deze korte pauze lijkt het ons ideaal om een film te laten
spelen die in deze tijdspanne kadert. De studenten, maar ook de
werkmensen, zijn van harte welgekomen om 20u30 in ons lokaal
te Moerkerke.