Opbouw van de kar 04/07

De maand juli gaat in .. dat wil zeggen dat het terug tijd is om aan onze KLJ sportkar te beginnen! We starten met de opbouw van de kar op woensdag 3 juli. Jullie mogen eigen materiaal meebrengen om hout te bewerken, te schilderen (verf!), … Trek jullie vuile kledij aan zodat we met z’n allen de kar kunnen

ombouwen tot een thema als ‘CLUEDO’! De opbouw van de kar zal altijd doorgaan bij Sven Matthys (Brieversweg 58 te Moerkerke). Jullie zijn allemaal welgekomen vanaf 20u00. De verdere planning zal dagelijks via facebook meegedeeld worden.